Akustik: Sådan designer du et stille læringsmiljø

En vigtig funktion for en bygning er at beskytte miljøet indenfor mod uønsket støj udefra. Lydisolering er en vigtig parameter for alle bygningskomponenter, da støj kan have negativ effekt på sundhed, humør og indlæringsevne.

Vores personlige opfattelse vil imidlertid også spille en rolle, om den lyd vi hører opfattes positivt (lyd) eller det er uønsket larm (støj), der er irriterende eller forstyrrende, og i de mest alvorligste tilfælde også skadelig.¹ For eksempel vil et komfortabelt lydniveau og fritagelse fra forstyrrende baggrundslarm (irrelevant støj) være afgørende for, at kommunikation i klasseværelset er mulig, og for at eleverne kan koncentrere sig.

I formgivningen af klasseværelser bør målet være at skabe optimale betingelser for de væsentligste lyde som for eksempel lærerens tale til eleverne - og omvendt - samt fred for påtrængende lyde som for eksempel støj fra legepladser eller trafik.

To undersøgelser af hhv. Crandell og Smaldino (2000)² og Picard og Bradley (2001)³ opsummerede fund fra flere tidligere studier og konkluderede, at det akustiske miljø i et klasseværelse er en kritisk faktor for børns boglige og psykosociale præstationer. Clever Classrooms-rapporten (2015)⁴ lægger også vægt på, at det især gælder for børn med særlige behov.

Gratis e-bog  Byg bedre skoler: 6 designelementer, der hjælper børns indlæring  Download denne e-bog og dyk ned i de seks designelementer arkitekter kan  bruge, når de udvikler fremtidens skoler. Download nu

Nogle afgørende faktorer at tage højde for, for at forbedre det akustiske miljø i klasseværelser er:

Kontrol af udefrakommende lyd

Klasseværelser der ligger væk fra skolens travle områder, som for eksempel legepladser og fællesrum, er under mindre påvirkning af udefrakommende lyd. I visse tilfælde kan forstyrrelser fra lyd udefra kontrolleres ved at bruge gangarealer, toiletter og store rum som afskærmende zoner.

Skoler burde ideelt opføres væk fra travle veje, men hvis det ikke er muligt, kan virkningerne af trafikstøj afbødes ved at placere klasseværelser så langt væk fra vejen som muligt, samtidig med at der etableres skråninger og diger med beplantning som støjværn. Udfordringen bliver dernæst at kontrollere lyd uden at ofre dagslys, ventilation og udsyn mere end højst nødvendigt.

En foretrukken løsning på denne udfordring er automatisk kontrolleret ovenlys, som kan åbnes i pauser og dermed sikre ordentlig ventilation og kontrol af temperaturen uden at lukke trafikstøj ind i timerne.

Desuden kan man, eksempelvis, vælge en rude med forskellig glastykkelse – fx 4 mm og 6 mm. Anvendes forskellig glastykkelse i en 2-lags rude, vil det give en bedre lydisolering end et vindue med ens glasstykkelse. I en 3-lags rude, vil forskellig glastykkelse og afstand mellem glassene, give yderligere lydisolering. Desuden kan man vælge at anvende lamineret glas og evt. krypton som gasfyldning.

Støj i rummet

I princippet kan lyd, der genereres inde i en bygning, adskilles i to kilder - luftbåren lyd og lyd, der overføres gennem bygningen selv. Luftbåren lyd, fra menneskelige aktiviteter i tilstødende klasseværelser eller fra mekanisk støj, bevæger sig gennem luft, vægge, gulve og lofter.

Inde i selve klasseværelset kan uønsket støj reduceres ved hjælp af akustikdæmpende lofter og paneler samt borde og stole med gummi under. Porøse materialer kan også bruges til at absorbere lyd, og gardiner kan forbedre akustikken ved at dæmpe efterklangstiden.

Rummets form

Placering af siddepladser i klasseværelset skal medvirke til at sikre, at lærernes stemmer kan høres tydeligt af eleverne, så jo tættere des bedre. Et rektangulært rum hvor lærerens bord er placeret på langsiden midt for er lettest at indrette med den form for set-up.

Det er ikke ensbetydende med at rummets form i sig selv kan erstatte andre støjreducerende tiltag for at skabe gode akustiske forhold. Som vi diskuterer i kapitel 5 og 6 af e-bogen "Byg bedre skoler: 6 designelementer, der hjælper børns indlæring" er fleksibilitet en af flere faktorer, der har stor betydning for optimal indretning af klasseværelser. 

Et godt akustisk klima i klasseværelser gør det muligt for lærerne at blive hørt tydeligt, og det reducerer samtidig distraktion fra udefrakommende støj. Det gør det også muligt for eleverne at kunne arbejde effektivt sammen i grupper, når der er behov for det, samtidig med at det understøtter den nødvendige koncentration ved enkeltmandsarbejde eller prøver.

Kilder

  1. https://www.velux.com/deic/acoustics/noise-or-sound
  2. Crandell and Smaldino: Classroom Acoustics for Children With Normal Hearing and With Hearing Impairment, 2000
  3. Picard and Bradley: Revisiting speech interference in classrooms. 2001
  4. Clever Classrooms, Summary report of the HEAD project, University of Salford, Manchester (2015)