Det ideelle klasseværelse: Ejerskab og fleksibilitet

Grundigt gennemtænkte klasseværelser kan forbedre elevers faglige fremskridt med ca. 16% på et enkelt år. Ejerskab og fleksibilitet tegner sig som årsag til en fjerdedel af denne virkning, så lad os se på disse vigtige faktorer inden for formgivning af klasseværelserne.

Når børn oplever ejerskab til deres klasseværelse, føler de sig mere ansvarlige for det, og det har mange positive virkninger på både børnenes indlæringsevne og for udviklingen af deres identitet. Klasseværelser kan også støtte individualiseringen ved at gøre en variation af muligheder for forskellige læringstyper tilgængelig. Derfor er fleksibilitet i udformningen også central.

Gratis e-bog Byg bedre skoler: 6 designelementer, der hjælper børns indlæring Download denne e-bog og dyk ned i de seks designelementer arkitekter kan bruge, når de udvikler fremtidens skoler. Download nu

Fremme af ejerskab

Fysiologiske og psykologiske undersøgelser peger på, at en personorienteret tilpasning af rum er en vigtig faktor for udviklingen af individets identitet og oplevelse af selvværd. Flere undersøgelser har afsløret, at intime og personlige rum forbedrer muligheden for at absorbere, huske og genkalde sig information.¹ Når børn føler ejerskab til deres klasseværelser, ser det ud til at skabe et grundlag for kultivering af ansvarlighedsfølelser.²

Klasseværelser, der indrettes med synlige vidnesbyrd om elevernes faglige deltagelse - som for eksempel modeller, plancher og projekter – har også vist sig at fremme større deltagelse og involvering i læringsprocessen.³

I Clever Classrooms-undersøgelsen (2015),⁴ viste en variation af faktorer, fordelt i to kategorier, sig vigtige: faktorer som hjælper eleverne med at opleve identifikation i forhold til klasseværelset og faktorer som tager højde for børns særlige behov og påvirkning.

Anbefalinger fra rapportens resultater indeholder:

 • Et klasseværelse bør have et distinkt designkoncept eller bestemte karakteristika som giver børn en umiddelbar følelse af noget trygt og velkendt.
 • Det bør rumme rigeligt med muligheder for, at elevers arbejde kan blive gjort synligt på vægge eller særligt indrettede møbler.
 • Det bør indrettes med elementer, der føles som elevernes egne som for eksempel knager med navne på, skabe eller skuffer.
 • Veldesignede møbler bør tages i brug for at skabe et læringsrum, der er indrettet til børn. Borde og stole bør være behagelige, interessante og ergonomisk tilpassede børns aldre og størrelser. 

Indretning med fleksibilitet

Alle klasseværelser kræver en vis grad af fleksibilitet for at imødekomme forskellige former for indlæring. 

Anbefalinger fra Clever Classrooms-undersøgelsen inkluderer:

 • Klasseværelser med tydeligt definerede zoner eller rum til tilbagetrækning, viste sig at påvirke indlæringen positivt ved at gøre plads til én-til-én seancer eller små grupper i en mere privat atmosfære. Adskilte zoner, der ligger separat fra klasseværelset, synes ikke at være effektive på samme måde.
 • Rum med et varieret grundplan giver større potentiale for at skabe forskellige aktivitetsområder til yngre elever. Til ældre elever fungerer rektangulære og større rum mere effektivt som base for facilitering af læringsmetoder.
 • Tilstrækkelig og tilgængelig opbevaring er vigtig, selvom alt for mange skabe kan optage brugbar plads til undervisningen. Det kan være en god idé at placere opbevaring som for eksempel skabe og knager i ekstra brede gangarealer, så længe det ikke hindrer børns bevægelse.
 • Store tilgængelige vægarealer giver fleksible muligheder for at formidle information og elevers arbejde.
 • Yngre børn, som primært modtager læring gennem leg, drager fordel af et større antal forskellige læringsområder. Der bør sørges for tydelige ganglinjer mellem de forskellige områder. Ældre elever, som tilbringer mere tid med individuel, formel læring eller gruppearbejde, har brug for færre typer af læringsområder.

Som opsummering er her to eksempler på klasseværelsesdesign fra Clever Classrooms-rapporten: 

Eksempel på best practise for design af klasseværelser

 

Børns behov for ejerskab og fleksibilitet i deres eget klasseværelse bliver yderligere understøttet ved at give dem rumlig forbindelse til naturen og de eksterne omgivelser. Det kan blandt andet ske ved at sørge for, at der er vinduer med udsigt til grønne områder, ved at etablere ovenlys samt placere døre med direkte adgang til legeområder.

Endnu en mulighed er at indrette siddepladser med en stor grad af fleksibilitet. Nye skoler som Frederiksbjerg skole i Aarhus eksperimenterer med dette, som det ses på billedet nedenfor, hvilket giver lærere en effektiv og enkel mulighed for at bryde det sædvanlige set-up med tavle- og whiteboardbaseret undervisning.

Klasseværelse fyldt med naturligt lys og moderne stole opstilling

Kilder

 1. McMillan: Research in Education: A Conceptual Introduction. 1997
 2. DeVries and Zan: Moral Classrooms, Moral Children: Creating a Constructivist Atmosphere in Early Education. 1994
 3. Ulrich: A place of their own: children and the physical environment, Human Ecology. 2004
 4. Clever Classrooms (2015), Summary report of the HEAD project, University of Salford, Manchester